Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 4

Audioguide 4

Stør

Stør

Gedde

Gedde

Sortmundet kutling

Sortmundet kutling

Galizisk sumpkrebs

Galizisk sumpkrebs

Audioguide 4

Audioguide 4

Fakta

LatinskAudio 4
Føde-
Habitat-
IUCN

Ikke bedømt

-

Geografisk udbredelse-
Kort

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet