Vores dyr


Amerikansk ribbegople "dræbergople"

Amerikansk ribbegople "dræbergople"

Fakta

LatinskMnemiopsis leidyi
Størrelse10 cm
FødeDyreplankton
HabitatLangs kyster
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseVestlige Atlanterhav, Nordsøen, Østersøen, Sortehavet, Kaspiske hav og Middelhavet
Kort

Altædende

Dræbergoplen har 2 lapper omkring munden, som den fanger sit bytte med. Når den svømmer, vender den munden opad. Den er ikke kræsen og æder fiskeyngel, fiskeæg, muslingelarver, vandlopper og dyreplankton.

Farlig for fisk

Dræbergoplen lever naturligt langs den amerikanske østkyst. Den findes nu også i Europa og Asien. I 1980’erne var dræbergoplen skyld i, at fiskeriet i Sortehavet kollapsede. Den åd dyreplanktonet - fiskenes føde – men også fiskeæg og larver.

Klarer sig fint i Danmark

Selvom vandet i Danmark er for koldt om vinteren til at dræbergoplen kan overleve, dukker den alligevel op år efter år. Forskerne ved ikke hvorfor. Måske overvintrer den på dybere vand, hvor det er varmere, eller også ankommer der en ny bestand hvert år.

Naturlige fjender

I flere år har forskerne frygtet, at dræbergoplen skulle true det danske fiskeri, som det skete med fiskeriet i Sortehavet. Men det viser sig nu at den østamerikanske melongople – som er dræbegoplens fjende - også er dukket op i de danske farvande.