Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søer og floder

Den brede å

Stør

Dansk å

Under ombygning

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Stenrev og gopler

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Savgylte

Savgylte

Berggylte

Berggylte

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Havkarusse

Havkarusse

Sortvels

Sortvels

Hårhvarre

Hårhvarre

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Skægtorsk

Skægtorsk

Hvilling

Hvilling

Fjæsing

Fjæsing

Strandkrabbe

Strandkrabbe

Taskekrabbe

Taskekrabbe

Søstjerne

Søstjerne

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Fakta

LatinskZoarces viviparus
Størrelse52 cm
FødeBundlevende dyr og små krebsdyr
HabitatMellem sten og tang på stenet bund
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseNordøst Atlanten
Kort

Kend en ålekvabbe

Ålekvabben er lang og minder om ålen. Men forkroppen er tykkere og halen mere sammentrykt. Den er ikke i familie med ålen. På oversiden er ålekvabben gul eller brun med mørke bånd. Den har samme farve som omgivelserne.

Føder unger

Som noget helt særligt blandt fisk lægger ålekvabben ikke æg, men føder sine unger. Mens ungerne er indeni hunnen, dier de. Hunålekvabben har en form for dievorter. Efter de er blevet født, klarer de sig selv.

Ålekvabben følsom

Ålekvabben er følsom over for miljøfarlige stoffer og iltsvind. I de senere år er der fundet misdannede ålekvabbeunger i danske farvande. Man mener, at det skyldes forurening i de områder, hvor ålekvabben lever.

Mød en ålekvabbe

Du kan se ålekvabben på lavt vand på alle tider af året. Men den er sky, og bliver hurtigt skræmt. Snorkeldykker du – så led langs moler eller i stenrev tæt på kysten. En ålekvabbe under 23 cm er fredet og fra 15. september-31. januar gælder det også drægtige ålekvabber.


Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Japansk kæmpekrabbe

Amerikansk hummer