Optagelsen viser ødelæggende virkninger af koralblegning som følge af El Nino. Hvor der engang var et stort område af sunde koraller, er der nu kun skeletrester. Korallerne er døde på grund af stigningen i havtemperaturen. Optagelsen er fra Krabi, Thailand. GettyImages.

Nyt klimastudie: Havdyr forsvinder hurtigere end landdyr

Imens jorden og havet bliver varmere er det vigtigt at forstå hvilke arter og økosystemer, der bliver hårdest ramt af den globale opvarmning, når der skal guides i naturbevarelsesarbejdet. Et nyt studie udgivet af Nature har undersøgt om koldblodede dyr til vands og lands påvirkes forskelligt. Det gør de.

I og med at verdens gennemsnitlige temperaturer stiger, er havdyr mere sårbare end arter på land. Det viser et nyt studie af mere end 400 koldblodede arter.

Med færre steder at søge tilflugt fra opvarmningen forsvinder arter i havet fra deres levesteder med dobbelt hastighed ift. dyr på land, viser forskning, som er offentliggjort i tidsskriftet Nature.

Undersøgelsen, ledet af forskere fra New Jersey’s Rutgers University, er den første til at sammenligne virkningerne af højere temperaturer i havet og på land for en række koldblodede dyr, fra fisk og bløddyr til øgler og guldsmede.


Fakta om kold- og varmblodede dyr

De fleste fisk og krybdyr er koldblodede (ectoterme). Det vil sige, at deres kropstemperatur følger omgivelsernes temperatur. Det betyder f.eks., at en krokodille i 20 grader varmt vand, vil have en kropstemperatur på ca. 20 grader og skifte til en kropstemperatur på 25 grader, hvis vandtemperaturen stiger til 25 grader.

Fugle og pattedyr er varmblodede (endoterme) dyr – som selv kan regulere deres kropstemperatur, så den er anderledes end omgivelserne.
Mennesket er eksempelvis endoterm og holder en konstant kropstemperatur på ca. 37 grader – også selvom det er frostvejr.

Historisk set har havtemperaturen ikke forandret sig synderligt, men nu hvor oceanerne fortsætter med at absorbere varme, som er fanget i atmosfæren fra kuldioxidforurening, stiger temperaturen i havet. Over 90 procent af den varme som drivhuseffektens “dyne” holder på Jorden absorberes i havet.

Havet optager energi fra 3 atombomber i sekundet

Foto: Prøvesprængning ved Bikini Atollerne

I et andet forskningsresultat udgivet i tidsskriftet PNAS, har forskere regnet på den samlede energimængde, som havene har opsuget siden 1871. Hvis man som The Guardian omregner deres tal,  svarer det til, at havet hvert sekund de seneste 150 år er blivet opvarmet med samme energi, som der er i 1,5 Hiroshima-atombomber. Men fordi opvarmningen er steget eksponentielt over 150 år, så er situationen i 2019  værre end i 1919. I dag bliver havet opvarmet med en energi svarende til mindst 3 atombomber i sekundet.

Koraller kan ikke flygte

En temperaturstigning på en halv eller hel grad lyder måske ikke af meget, men for mange havdyr kan det være forskellen på om de kan finde mad og om de kan reproducere mv. Nogle arter kan flytte til nye territorier, men mange arter som koraller og søanemoner har ikke den mulighed, hvilket kan betyde døden.

Se også: 9 ting du bør vide om koralrev

Forskningsresultatet fra New Jersey’s Rutgers University er tung læsning, fordi det understøtter antagelsen om, at havets økosystem er særligt sårbart for klimaforandringer, men det er et vigtigt wake-up-call til at havets økosystem ikke overses, og at der bliver arbejdet ekstra hårdt for at bremse udledningen af CO2 i atmosfæren.