Foredrag: Ny invasiv art truer Danmark

Foredrag: Ny invasiv art truer Danmark

Foredragsholdere: Jane Behrens og Emil Flindt, DTU Aqua.
Gratis, når entréen er betalt.

Hvad har dræbersnegle, bjørneklo og den sortmundet kutling til fælles?
De er invasive arter. Det vil sige, at de er uønskede nytilkommede, som udkonkurrerer hjemlige arter, fordi de ikke er tilpasset økosystemerne med fx naturlige fjender.

Den sortmundet kutling er det nye sort inden for invasive arter

Mandag den 31. august kl. 19 kan du komme til foredrag på Den Blå Planet og hør mere om et forsøg forskere fra DTU Aqua har lavet i samarbejde med Den Blå Planet. Formålet er at undersøge tolerancen hos den invasive art sortmundet kutling overfor forskellige saltkoncentrationer, for at blive klogere på artens spredningspotentiale. Kan sortmundet kutling brede sig endnu mere og true fiskeriet? Og hvad skal vi gøre ved det?

Forsker Emil Flindt undersøger sortmundet kutlinger i Den Blå Planets kælder.

Forsker Emil Flindt undersøger sortmundet kutlinger i Den Blå Planets kælder.

Den sortmundet kutling kan true fiskeriet

Den sortmundet kutling stammer fra Sortehavet og det Kaspiske Hav og dukkede op i Danmark ved Bornholm i 2008 og året efter ved Guldborsund mellem Lolland og Falster. Siden har den spredt sig langs kysterne, hvor den har skabt store problemer for fritidsfiskerne. Det store spørgsmål er, hvor langt mod nordvest den kan nå. Sortmundet kutling udgør en trussel mod det traditionelle kystfiskeri, fordi den konkurrerer om føderessourcer med arter, som er kommercielt vigtige, eller som har betydning for det rekreative fiskeri, samt spiser deres æg og larver.

”Indtil videre er den sortmundet kutling ikke flyttet ind i Kattegat og Nordsøen. Det store spørgsmålet er, om det skyldes, at den ikke kan tåle det saltere vand i disse farvande, eller om den bare ikke er nået frem endnu,” siger seniorforsker Jane Behrens, DTU Aqua.

Worst-case-scenario

Seniorforsker Jane Behrens, DTU Aqua fortsætter:

”Vi har fokus på den sortmundet kutling fordi denne ikke-hjemmehørende kutlinge-art kan være dårligt nyt for blandt andet de fisk og rejer, som allerede er i et område. I Polen, hvor sortmundet kutling blev observeret første gang i 1990 i Gdansk Bugten, dominerer den nu fuldstændigt fiskefaunaen i de kystnære vande og er i nogle områder endda dominerende i kommercielle fangster.”

Oplysninger