​Stenrev og ædegilder

​Stenrev og ædegilder

Stenrev og torsks ædegilder

Stenrev er vigtige levesteder for tangplanter og fisk, der bruger stenene til at gemme sig i og til at finde føde som krebsdyr og snegle. Gennem de seneste 100 år er der blevet færre og færre stenrev, da stenene er fisket op og brugt i anlægsarbejder, til broer og til moler, og i dag er de næsten helt forsvundet fra de danske farvande. Hvilke konsekvenser har det haft for vores fiskesamfund? Og hvordan undersøger man egentlig, hvad fiskene foretager sig på et stenrev?

DTU Aqua byggede i samarbejde med Den Blå Planet et model-rev i et 12.000 liters akvarium for bedre at kunne observere fiskenes adfærd. På længere sigt ønsker man at genetablere en række stenrev i kystnære områder, så fisk som eksempelvis torsk får bedre levevilkår i danske farvande.

Skællede lækkerier
Mandag den 18. maj klokken 19 holder biolog og ph.d. Mikael van Deurs foredrag på Den Blå Planet om hvordan det gik med model-revet og dens indbyggere, og han vil desuden fortælle om torskenes ædegilder i Øresund.

Hvert efterår svømmer fede sild gennem Øresund på deres vandring, og det udnytter torskene til at spise løs af de skællede lækkerier. Men fordi sildene kun er der kortvarigt kan torskene kun få denne fedtholdige føde i korte perioder. Man ved endnu ikke, hvilken betydning disse ædegilder har for torskene, men det er Mikael van Deurs ved at undersøge, og han vil fortælle om sin forskning i fænomenet.

Forskningen er støttet af NaturErhverv og Det Frie Forskningsråd.

Oplysninger